PVC nät

Detta material används vid särskilt stora måtten på öppna ställen med kraftigare vindar då materialet andas med mikrohålen för vind genomsläpplighet.