Lim film

  • Standard Permanent (matt/blank);
  • Removeable (lätt att ta bort), avsedd för en kort period;
  • Perforerad (med mikrohålen, avsedd för glas);
  • Genomskinlig;
  • Auto economic (för släta ytor);
  • Auto standard (för böjda ytor);
  • Backlight (för ljuslador);
  • Blockout (ogenomskinlig).