Film

Detta material används till ljusannonser, som belyses från insidan. Denna reklam lösning är mycket effektiv eftersom den belysta bilden uppmärksammar.