PVC sil

Dette materiale brukes til et svært stort størrelse, i områder med åpne vindfulle, fordi materialet er pustende med mikrohull for vindtetthet.