Papiren

Dette materialet brukes for plakater og andre reklame produkter.