Film

Dette materialet brukes for lysreklamer, som er opplyste fra innsiden. Denne løsning for annonsering er svært effektiv for opplystet bildet trekker oppmerksomhet.