FILEN FORBEREDESLE FOR UTSKRIVING

Filnavn:

Vennligst inkludere alt nødvendig på filnavnet:
For eksempel – filnummerering,  navn av materialet, størrelse mm, kvantitet.
For å slå av feilsannsynlighet, bør filnavnet ser slik ut:

 • 1_PVC_banner_6000x9500mm_3stykker.
 • 1_PVC_sil_1000x3000mm_2stykker.
 • 1_Papir_plakaten_1000x665mm_50stykker.
 • 1_Glans_ selvklebende _UV_utskrift_3040x1050mm_4stykker.
 • 1_Frost_ selvklebende _2040x860mm_1stykk.
 • 1_Glans_ selvklebende _+_Glans_laminat_1170x2900mm_10stykker.
 • 1_Frost_ selvklebende _+_Frost_laminat_1100x2100mm_20stykker.

Farger:
Fargeutskriftsfiler må være forberedt i CMYK. I henhold til EUs utskriftsstandarder, anbefaler vi å bruke fargeprofilen som er ISOcoated_v2_eci.icc.

Skala:
Det er ønskelig å sende inn filer som må utskriftes i  M1: 1, 1:10. Hvis dere ønsker å bruke en annen skala, vennligst informer oss om det.

Innsendte filformater:

 • .TIF – Hvis den er mindre enn 3000x3000mm, de må være 100-120dpi og hvis mer enn 3000x3000mm, da 45-75dpi.
 • .PDF – Alle fil elementene må være gruppert innenfor en enhet, samt alle fonter må være  kurvet.
 • .CDR – Alle fil elementene må være gruppert innenfor en enhet, samt alle fonter må være  kurvet.
 • JPG – Brukes bare for visuell inspeksjon av filen.

Forberedelse av filen for skjæring langs konturen:

Avstanden mellom bildene må være minst 5 mm. Det er svært viktig at filen som vil skjæres inneholder kun vektor grafiske elementer. Alle skjærelinjer grupperes i ett lag.

 

OPPLASTNINGER AV FILEN

Det er tre måter å sende oss dine filer:

Via epost:
Du kan sende utskriftsfiler til oss via e-post hvis filstørrelsen ikke er mer enn 15MB.

Via serveren:
Du kan laste opp utskriftsfiler på serveren som overstiger 15MB. Det er svært enkelt – du skriver i en webleser adressen til serveren hvor server tilby deg å sette filene på serveren. Når de er lastet opp, vil du få tilgang til den adressen som du må sende til vår e-post. Servertilgang adresse er http://files.fm/

Andre offentlige filserver:
Du kan bruke hvilken som helst annen offentlig fildeling server og sende oss filtilgangsadresse.