PVC si

Man kan bruge dette materiale  ved en meget stor format, i steder hvor det blæser meget,  fordi  materialet er gennemtrængeligt, det har mikrohulller.