25.01.2016.

SIA “Reklāmas Stils” 2015.12.14. ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-3793 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “Par induviduālās vizītes organizēšanu uz Zviedriju” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.